Hoppa till innehåll

Utmärkt med slopad arbetsgivaravgift

Under måndagen presenterade Moderaterna förslag på hur företagens akuta kris kan lindras. ”Att slopa företagens arbetsgivaravgifter under april och maj är ett utmärkt förslag som skulle ge de företag som blöder pengar viktig lindring”, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter hjälper de företag som säljer på hemmamarknaden och behöver krediter snabbt för att klara sina betalningar, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

– Förslaget om en statlig kreditgaranti för lån till små och medelstora företag via affärsbankerna är också helt nödvändigt. Att uppskovsräntan sätts ned för företag som vill använda sig av skattelättnader är ett bra förslag. Det är obegripligt att staten kräver 6,6 procent i ränta. Den borde vara noll, säger Andreas Åström.

– Våra kontakter med medlemsföretag tyder tyvärr på att bankernas utlåning till företagen inte ser ut att fungera. De extra 500 miljarder kr som Riksbanken lånat till affärsbankerna når inte de företag som behöver dem. Bankerna är rädda för kreditförluster och det skapar is i systemet. I Norge har staten gått i borgen på 50 miljarder kr i lån till små och medelstora företag. Den svenska regeringen måste ge samma löfte, fortsätter Andreas Åström.

– Utöver detta behövs en möjlighet för drabbade företag att kunna korttidspermittera sina anställda helt och hållet. I systemet med korttidsarbete ska arbetsgivaren fortfarande betala nära hälften av lönekostnaden. Det är omöjligt för de tjänsteföretag som tappat nästan alla sina intäkter. Vi kommer att drabbas av massuppsägningar och konkurser snabbt om inget sker på det här området, avslutar Andreas Åström