Avtal om korttidsarbete träffat med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia