Avtal om korttidsarbete träffat med Unionen och SRAT