Avtal om korttidsarbete träffat med Sveriges Arkitekter