Avtal om korttidsarbete träffat med Handelsanställdas Förbund