Hoppa till innehåll

Till statsminister Stefan Löfven
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
näringsminister Ibrahim Baylan

Sänk arbetsgivaravgifterna mer

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna i fyra månader med två tredjedelar för 30 anställda i varje företag är nödvändig, men den räcker inte. Det innebär som mest en sänkning av kostnaden med 636 000 kr för ett företag. Det lindrar för de minsta företagen men hjälper inte de medelstora som också snabbt behöver minskade kostnader.

  • Sänk arbetsgivaravgifterna med två tredjedelar i alla företag under fyra månader med ett tak på tre miljoner per företag.

Utöka korttidsarbetet till 100 procent

Systemet med korttidspermittering på 60 procent löser inte problemet för företag där verksamheten helt upphört. Vi föreslår även ett höjt lönetak.

  • Systemet med korttidspermittering måste därför byggas ut och tillåta permittering med 80 och 100 procent.

Inför permittering med a-kassa

I företag där verksamheten upphört och intäkterna försvunnit kan inte arbetsgivaren betala de 45 procent av lönekostnaden som systemet med korttidspermittering kräver. Särskilt utsatta företag måste därför få möjlighet att permittera sin personal helt och hållet och lyftas av sina kostnader.

  • Inför en möjlighet till korttidspermittering på heltid under tre månader med rätt till arbetslöshetsersättning för de permitterade.

Sänk räntan på skatteanstånden

Det är helt orimligt att staten tar ut en ränta på 6,6 procent på de anstånd som tusentals tjänsteföretag kommer att behöva för att ha en chans att överleva de närmaste månaderna.

  • Räntan på anstånden måste omedelbart sänkas till 1,25 procent.

Offentliga aktörer måste hedra avtal

Det finns en stor oro bland många av Almegas medlemsföretag för att stängning av skolor ska leda till att serviceföretag till exempel städföretag ska få sina kontrakt uppsagda.
Offentlig sektor har ett viktigt ansvar att inte minska sina inköp av varor och tjänster med hänvisning till force majeure. • Den offentliga sektorn i form av stat, kommuner och landsting bör deklarera tydligt att de kommer att hedra alla ingångna avtal under krisen.

Inlemma företag inom vård, skola, omsorg och upphandlad kollektivtrafik i korttidssystemet

Det finns idag en oklarhet kring vad som gäller angående permitteringsstöd för statliga bolag och arbetsgivare som till stor del levererar tjänster till offentlig sektor. Det är viktigt att dessa arbetsgivare omfattas av stödet.

  • Ett klargörande från regeringen om att företag vars intäkter till största del kommer från offentliga medel och att statliga bolag ska omfattas av stöd till korttidsarbete och permittering.

Håll samhället öppet

Det är viktigt att vi så långt det bara går försöker hålla samhället öppet. Företag drabbas redan nu väldigt hårt av brutna produktionskedjor runt om i Europa. För en öppen exportberoende ekonomi som Sverige ger det kännbara konsekvenser.

Jag vill berömma regeringen för att man inte vidtagit panikåtgärder som att sätta delar av landet i karantän, införa utegångsförbud eller stänga skolor. Jag hoppas att vi kan fortsätta på den vägen. Stängda skolor skulle slå otroligt hårt mot ett redan sargat näringsliv.

Rädda tågföretagen

Det viktigaste är att upprätthålla en samhällskritisk nivå på trafiken, men den kommersiella persontrafiken är nu i samma situation som flyget dvs. inga resenärer och inga biljettintäkter men höga kostnader, vilket skapar en ohållbar situation. Vi kommer inte att nå klimatmålet 2030 om vi inte räddar järnvägen nu.

Likviditetsåtgärder måste genomföras snarast. Ta bort alla avgifter 6–12 mån

  • Banavgifter, spåravgift, passageavgift, tåglägesavgift, bokningsavgift, elcertifikat, kvalitetsavgifter, tillsynsavgifter, stationsavgifter och depåavgifter.

För tjänstesektorn.

Thomas Erséus VD Almega