Avtal 20 – förhandlingsprocess och beslutsfattande