Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning höjs