Överenskommelser om ändringar i avtalen med Akademiker­förbunden och Vision för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet