Informationsmail till alla kontaktpersoner på dagspress­avtalet