Hoppa till innehåll

Så får fler boende i särskilt utsatta områden jobb

I vilka yrken arbetar utrikes födda och nyanlända som kommit till Sverige de senaste fem åren? Hur pass viktiga är olika branscher för invandrare? Och vilka företag är det som bryter utanförskapet bland de utrikes födda?

    Kapitel

I den här rapporten presenterar Almega en alldeles ny kartläggning över vilka yrken som är vanligast bland utrikes födda i särskilt utsatta områden. Yrkeskartläggningen visar vad utrikes födda jobbar med och vilka branscher det är som anställer invandrare. Kunskapen om vilka jobb som är vanligast för nyanlända och utrikes födda är central om sysselsättningen ska kunna öka i särskilt utsatta områden. Almegas rapport är ovanlig eftersom de flesta studier om integrationen på arbetsmarknaden fokuserar på individernas förutsättningar för arbete eller vilka politiska insatser som främjar integrationen.