Hoppa till innehåll

Framtidens ledarskap

Almega har tillsammans med den fackliga organisationen Ledarna gemensamt tagit fram en ny rapport som handlar om framtidens ledarskap.  Här beskriver vi hur ett antal företag ser på sina utmaningar och på framtidens ledarskap. Deras perspektiv kompletteras med fakta samt intervjuer med både forskare och representanter för företag.

    Kapitel

Stora som små tjänste­företagen står inför samma utmaningar och är eniga om vilket ledarskap som krävs för att hantera dessa nu och framåt. Den främsta utmaningen, för att företagen ska kunna fortsätta att växa, är att säkra kompetensförsörjningen.

Det saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar medarbetare, chefer, arbetssätt och arbetsuppgifter är en överlevnadsfråga. Våra medlems­företag betonar att framtidens ledarskap handlar om chefers förmåga att bygga tillitsfulla relationer och lösa uppgifter tillsammans med sitt team. De menar också att ett närvarande ledarskap är viktigt och där en levande dialog står i centrum.

Företagen lyfter också vikten av att stå för tydliga värderingar och en företagskultur som genomsyrar alla nivåer i organisationen. Det stärker varumärket och ger fördelar för att attrahera den kompetens man så väl behöver. Här har chefer en viktig roll, att vara bärare av den önskvärda kulturen, Det här och mycket annat hittar du in vår rapport Framtidens Ledare.