Hoppa till innehåll

Almegas närvaro i Almedalen

I år närvarade Almegafamiljen under Almedalsveckan. Vi skapade en miljö under flaggen Tjänsteföretagens hus.

Syftet med vår närvaro var att synliggöra tjänstesektorns viktiga roll för samhällsutveckling, jobb och tillväxt.

Under söndag till onsdag arbetade vi med att visa på den bredd av företag som står för innovation, för smarta lösningar, som driver på utvecklingen framåt och som löser samhällets olika utmaningar. Vi bidrog till att skapa en bild av vilka viktiga samhällsbyggare vi har samlat inom Almegafamiljen.

Vi anordnade många välbesökta seminarier där ni som medlemsföretag spelade en viktig roll, både som deltagare och som arrangörer för dessa. Under veckan skedde många spontana samtal och rundabordssamtal mellan beslutsfattare, fackliga organisationer, näringslivet i form av medlemsföretag och opinionsbildare. Många möten med olika konstellationer som aldrig annars möts i den här typen av samtal.

Vi skapade helt enkelt en mötesplats där framförallt ni medlemsföretag fick ta plats och beskriva era verksamheter och de utmaningar ni möter. Vi tror att just dessa möten är viktiga för att beskriva vilken viktig roll tjänstesektorn spelar för Sverige.

Stort tack till alla er som hade möjlighet att närvara och besöka något av våra 44 stycken seminarier och runda bordssamtal.