Hoppa till innehåll
Stefan koskinen om anställningsskydd

Välkommen översyn av LAS

Regeringen har tillsatt en utredning för att modernisera delar av lagen om anställningsskydd (LAS) som infördes 1974. Almega ser positivt på utredningsuppdraget och konstaterar att den 45 år gamla lagen är i stort behov av en modernisering. Parallellt med utredningen kommer nu arbetsmarknadens parter att inleda förhandlingar om arbetsrätten för att eventuellt komma fram till en avtalslösning, vilket välkomnas av Almega.

– Att lagen om anställningsskydd nu får sig en översyn är väldigt välkommet. Lagen kom till i mitten av sjuttiotalet och har i princip inte ändrats sedan dess samtidigt som arbetslivet förändrats i grunden, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega

Utredningen ska presentera förslag på utökade undantag från turordningsreglerna i LAS som bygger på principen ”sist in först ut” samt att kompetens ska få större vikt vid uppsägningar än i dagens system som bygger på anställningstid.

– Ett utökat turordningsundantag och att kompetens ska få större vikt än anställningstid är reformer som rätt genomförda kan ge svenska företag bättre möjligheter att klara av de omställningar som krävs för att Sverige ska kunna dra fördelar av den globalisering och digitalisering som sker, säger Stefan Koskinen.

Utredningen ska komma med förslag kring hur arbetsgivarens kostnader vid uppsägningar både ska bli mer förutsägbara och lägre.

– Det är bra att vid anställningstvister kan kostnaderna idag vara helt ohanterliga för mindre företag och det kan även vara väldigt svårt att förutsäga kostnaderna, säger Stefan Koskinen.

Utredningen ska även se över så väl den enskildes som arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling.

– Det är bra att detta ses som ett delat ansvar mellan individ och företag. Kompetensutveckling och livslångt lärande är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Stefan Koskinen.

Samtidigt slås det fast i Januariavtalet att arbetsmarknadens parter har möjlighet att själva komma överens om andra lösningar än de som utredningen nu ska undersöka.

– Från Almegas sida kommer vi att arbeta för att vi och facken gemensamt ska komma överens ett regelverk som är anpassat till den svenska arbetsmarknaden. Fördelen med att komma överens med facken är att vi då gemensamt äger regelverket och kan utvärdera och utveckla det i takt med att arbetsmarknaden förändras. Vi ser fram mot att gemensamt med facken ta oss an denna utmaning, säger Stefan Koskinen.