Tidnings­avtalet (grafiska medarbetare) – lönerevision för tiden 1 maj 2019 – 30 april 2020