Sänkta arbetsgivaravgifter välkommet beslut

Igår kom beskedet att arbetsgivaravgifterna för unga och enmansföretagare sänks med en halv miljard i vårbudgeten.

För unga under 18 år slopas den helt, och för enmansföretag som anställer sin första medarbetare sänks den. Det är en stor vinst för Sveriges unga men också för Almegas medlemmar som länge kämpat för att det ska bli billigare att anställa i ett land med höga skatter på arbete.

– Nu när arbetsgivaravgifterna sänks kommer våra medlemmar kunna skapa fler jobb – särskilt för ungdomar, säger Andreas Åström, chef för Påverkan och kommunikation på Almega.

I Sverige, som jämfört med EU-genomsnittet har höga skatter på arbete, kommer en tredjedel av skatteintäkterna från skatt på arbete. Detta är ett viktigt steg för att sänka kostnaden för att anställa.

– Kompetenskrisen breder ut sig och det är viktigt att det blir billigare att anställa. I ett land som internationellt sett har höga skatter på jobb är detta en välkommen reform, säger Andreas Åström.

Fakta om reformen

Uppgörelsen innehåller två delar. Den ena rör unga under 18 år. För dem sänks arbetsgivaravgiften från 1 augusti till 10,21 procent. Från årsskiftet 2020 slopas den helt. Den andra delen gäller sänkt arbetsgivaravgift till 10,21 procent för enmansföretagare som anställer sin första medarbetare. Dessutom förlängs satsningen från ett till två år.