Årets lönerevision IT-avtalet med Unionen respektive Sveriges Ingenjörer/Jusek/Civilekonomerna för tiden 1 april 2019 – 31 mars 2020.