Nya karensregler i kollektivavtalen med Vård­förbundet för branscherna Företagshälsovård (D), Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E), bransch Äldreomsorg (F) och Ambulans (H) den 1 januari 2019