Hoppa till innehåll
Stefan koskinen om anställningsskydd

LAS behöver moderniseras

Arbetsmarknaden förändras och då behöver både kollektivavtal och lagstiftning gå i takt med utvecklingen. Lagen om anställningsvillkor, LAS, är från 1974 och behöver moderniseras för att inte hindra och hämma svenska företag. Stefan Koskinen, arbetsmarknadspolitisk chef på Almega, berättar om varför i Studio Ett.

– Turordningsreglerna är bara en del av bekymret, Almega vill se en bredare överenskommelse med våra motparter som omfattar fler delar av LAS, säger Stefan Koskinen.

Arbetsmarknadens parter har länge fört diskussioner om hur arbetsrätten kan moderniseras och hur LAS bättre kan anpassas till näringslivets rådande förutsättningar. I samband med regeringsförhandlingarna har frågan åter blivit aktuell och allt tyder på att det finns en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna om att modernisera lagstiftningen.

– Det blir inga förändringar utan politiskt tryck. Och en sådan överenskommelse, mellan parterna och med politiskt tryck, blir en helhetsöverenskommelse – det kommer alltså även finnas delar som vi från arbetsgivarsidan kommer tycka är mindre bra. Men så är det alltid när vi parter förhandlar och söker en kompromiss, fortsätter Stefan Koskinen.

En del av rådande lagstiftningen som skapar problem för företagen är skrivningen om begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”. Det räcker att en medarbetare anses ha tillräckliga kvalifikationer för att företaget ska behöva tillämpa turordning vid uppsägning – alltså det som kallas sist-in-först-ut.

– Man kan jämföra ”tillräckliga kvalifikationer” med en tvåa på den femgradiga betygsskalan. Det säger sig självt att företag riskerar att bli av med viktig kompetens när de tvingas göra sig av med sina bästa medarbetare till förmån för de som anses ha ”tillräcklig kompetens”. Det gör, förutom att hota företagets överlevnad, också att företag drar sig för att investera i medarbetares kompetens – eftersom de inte vet om de kan behålla kompetensen vid en neddragning, säger Stefan Koskinen.