Lagring och distribution – Karensavdrag ersätter karensdag