Hoppa till innehåll

Fler rut-jobb för bättre integration

    Kapitel

Ett steg in på svensk arbetsmarknad

Undersökningar från 2010 och 2014 visade båda att drygt 75 procent av de som fått jobb i rut-företag varit arbetslösa eller uppsagda vid anställningstillfället. Samtidigt har Almegas medlemsföretag inom rut-sektorn vittnat om att personalomsättningen är relativt hög, och att många av de utrikes födda som fått jobb i serviceföretag antingen går vidare till jobb i den profession de haft i sitt hemland, eller till högre utbildning efter genomförd språkutbildning kombinerade med deltidsjobb. Det har därför varit angeläget att ta reda på vad som händer med de medarbetare som kommit från utanförskap och fått ett jobb i ett rut-företag, för att efter ett par år lämna detta jobb.

En ny undersökning som Almega beställt från Demoskop (2018) visar på att rut-avdraget även innebär ett steg mot fortsatt sysselsättning för den som har ett jobb i branschen.

läs rapporten här