Antagande av huvudavtal avseende SRAT bransch Tandvård