Hoppa till innehåll

En reformerad arbetsrätt för fler jobb

    Kapitel
Sverige befinner sig just nu i brinnande högkonjunktur och många företag uppger att de har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom tjänstesektorn uppger en stor del av företagen att just kompetensbristen är det största hindret för dem att expandera. Det kan tyckas att det är märkligt att i det läget prata om behovet av en reformerad arbetsrätt. Men den svenska arbetsrätten utgör ett hinder för många företag när det gäller att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare samt att snabbt hantera förändringar i vilka tjänster och varor som efterfrågas.

Läs rapporten här