Krav på plan för återgång i arbete – Medie­företagen (Lagerpersonal och chaufförer)