Höjt tak i sjukförsäkringen och krav på plan för återgång i arbete