Hoppa till innehåll

Tjänsternas Europa

EU är en unik motor för fred, frihet och välstånd. Den inre marknaden gör att människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt över gränserna. Och den fria rörligheten gör att resurser allokeras mer effektivt vilket ger företagen möjlighet att utvecklas, att arbetslösheten kan pressas ned och gör dessutom att individens frihet ökar. Idag kan Europas medborgare bo, studera, arbeta och pensionera sig var som helst i Europa. En fantastisk utveckling under mindre än 70 år!

    Kapitel

EU har varit bra för Sveriges arbetstagare, företag och konsumenter. Utrikeshandeln har vuxit snabbt, utlandsetableringarna har ökat. Konkurrens, innovationer och produkt­utveckling har förbättrats. Men trots allt det som åstadkommits med hjälp av EU-samarbetet sprids nu en våg av misstro i Europa och stora delar av världen. Debatten blir alltmer polariserad. Ofta handlar det om ren protektionism.

Almegas vision är ett Europa med en väl fungerande inre marknad, med god tillgång
till kompetens och fri rörlighet för företag, människor, kapital, varor, tjänster och data.
Vi sammanfattar vad som krävs för att nå visionen i fyra värdeord.

  • Talang – De skarpaste hjärnorna måste välja Europa. I dag konkurrerar EU:s medlemsländer om talanger främst med kunskapskluster i Asien och USA.
  • Teknik – EU måste underlätta digitaliseringen som förstärker både globalisering och tjänstefiering.
  • Tolerans – Utveckling och kreativitet kräver mångfald. För att skapa en dynamisk marknad måste protektionismen upphöra.
  • Tillit – EU-samarbetet kan alltid förbättras. Vi måste berätta mer om den inre marknadens fördelar, att den stärker företagens konkurrenskraft och bidrar till ökad välfärd.

Konkurrenskraften för de europeiska företagen är avgörande för vårt välstånd. Ändå begränsas den fria rörligheten vilket är allvarligt eftersom behovet av kompetensförsörjning är stort. Digitaliseringen skapar nya tjänster och arbetssätt men hindras av en föråldrad reglering. EU:s huvuduppgift måste vara att arbeta för fri konkurrens och att utmana medlemsländerna att ta bort nationella hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden.

Det som händer i EU har direkt påverkan på utvecklingen i Sverige, inte minst inom tjänstesektorn.