Hoppa till innehåll

Närings­livets utvärdering av regeringens exportstrategi

    Kapitel

Almega har under flera år arbetat för att det svenska exportfrämjandet ska beakta tjänstesektorns särskilda behov.
Därför var det glädjande när regeringen för lite drygt två år sedan presenterade sin exportstrategi för Sverige.
I strategin uppmärksammas bland annat behovet av personrörlighet över gränser liksom vikten av talangattraktion, något som Almega påtalat.

I november 2017 bjöd Svenskt Näringsliv, Almega och Teknikföretagen in till årets exportstrategidag för att diskutera hur strategin har mött företagens behov för ett sammanhållet offentligt främjande i syfte att internationalisera svenska företag.

Företagsföreträdare, näringslivsorganisationer och handläggare från regeringskansliet och berörda myndigheter diskuterade och kom med konstruktiva förslag och synpunkter till genomförandet av strategin. Denna rapport är ett kondensat av det som framkom under Näringslivets Exportstrategidag.

Några av från de poänger som lyftes under diskussionerna

  • Företagen är i stort behov av kompetens. Skapa goda förutsättningar för att attrahera talanger till Sverige genom kort handläggningstid för migration, tillgång till bostäder, låg marginalskatt, möjlighet till kompetensutveckling och ett allmänt gott näringslivsklimat.
  • Bredda främjandet och använd även privata aktörer – prova modellen med privata-offentliga samarbeten enligt holländsk modell.
  • Koppla ihop regeringens olika initiativ och strategier. Exportstrategin bör sammankopplas med Sveriges strategiska samverkansområden och synkroniseras med regeringens övriga strategier för exempelvis innovation och entreprenörskap.

– Almega är positiva till att regeringen tog fram en strategi, det har givit oss ett underlag att ha en dialog utifrån. Men svenska företag behöver en mer långsiktig blocköverskridande handelsstrategi, som inte förändras vid regeringsskiften. Den globala handeln pågår oavsett politisk färg i den svenska regeringen, säger Cemille Üstün, näringspolitisk expert på Almega.

Läs rapporten här