Nya semesterregler i skärgårds­trafiken fr o m 2018-04-01

Från och med 2018-04-01 införs ett nytt och förenklat system för beräkning och utläggning av semesterledighet. Systemet är en anpassning av semesterlagens bestämmelser till branschens sätt att schemalägga medarbetare. Den som så önskar kan dock fortsätta tillämpa nuvarande semesterreglering men det förutsätter att man anmäler det.

 

Semesterlagen

Grunden i semesterlagen är att alla medarbetare skall kunna vara lediga 5 hela veckor per år. 5 veckor = 5 x 7 = 35 dagar!

En medarbetare som arbetar 5 dagar per vecka och får ut 25 semesterdagar kommer att vara ledig från arbetet under 35 kalenderdagar.

Enligt semesterlagen skall de 25 semesterdagarna läggas ut med 5 dagar per helgfri vecka. D v s om det kommer en röd dag under semesterperioden får man inte lägga ut semester.

 

Det nya systemet

Det nya systemet innebär helt enkelt att arbetstagaren erhåller 35 betalda semesterdagar som läggs ut 7 dagar per vecka, även lördag-söndag och helgdagar. Semester läggs således ut på såväl schemalagd arbetsdag som fridag.

 

Konsekvensändringar av avtalet

Ordinarie arbetstid – årsarbetstid

Som en konsekvens av det nya systemet skriver vi i kollektivavtalet att arbetstiden under 12 månader, årsarbetstiden, får läggas ut med högst 1825 timmar under högst 218 dagar inklusive semesterledighet (175 timmar och 35 dagar). För varje utlagd semesterdag skall 5 timmar noteras i journalen och räknas av från årsarbetstiden.

 

Semestertillägg och semesterersättning

I anslutning till förändringen har också semestertillägget och semesterersättningen per dag räknats ner till 0,5% respektive 3,3% av månadslönen.

 

Sparad semester

Eventuell sparad semester skall per 2018-04-01 räknas upp med faktorn 1,4.

Exempel: 5 tidigare sparade dagar 2018-03-31 så att 5 X 1,4 = 7 dagar fr o m 2018-04-01.

 

Den som vill fortsätta tillämpa 25 dagars semester måste anmäla det

Företag som inte vill övergå till att förlägga 35 dagars bruttosemester har rätt att fortsätta tillämpa nuvarande semesterregler med 25 dagars nettodagar men då måste det anmälas! Det skall i så fall anmälas till Almega Tjänsteföretagen senast 2018-03-31 som underrättar Seko Sjöfolk senast 2018-04-03.

Anmälan görs enklast via e-post till tomas.bengtson@almega.se eller patrik.eidfelt@almega.se.

 

Om du vill diskutera detta eller har frågor kan du vända dig till antingen Tomas Bengtson tele 08-762 70 46, e-post tomas.bengtson@almega.se eller Patrik Eidfelt tele 08-762 69 37, e-post patrik.eidfelt@almega.se