Bemannings­avtalet för journalister– Redigerat allmänna villkorsavtal inklusive löner