Hoppa till innehåll

Kompetensjakt utan gränser

    Kapitel

Den här rapporten syftar till att kartlägga och analysera de faktorer som på olika sätt hindrar rörlighet av arbetskraft, företag och tjänster till Sverige. Rapporten börjar med att gå igenom det behov näringslivet har av arbetskraft, och hur rörlighet kan bidra till att fylla kompetensbehovet. Därefter följer kartläggningen av olika hinder för rörligheten.

Tjänstesektorns växande betydelse i världshandeln, men framförallt i Sverige, innebär att kompetensens rörlighet över gränser är en nyckelfaktor för framtida tillväxt och jobb. Begränsningar av arbetskraftsinvandringen, nya regler för utstationering, upphävandet av Lex Laval, krav på kollektivavtal i upphandlingar, höga skatter och svårt för utländska studenter att etablera sig. Vart och ett av de hinder som nämns i denna rapport är inte avgörande för Sveriges förmåga att attrahera utländsk kompetens, men de försvårar och fördyrar rörligheten och sammantaget utgör de ett hinder för att attrahera den arbetskraft som näringslivet behöver. Kampen om talangerna är global. När andra länder växlar upp måste Sverige vara än bättre för att locka till sig den nödvändiga kompetensen. Sverige ska vara ett självklart val för internationella talanger som vill arbeta utomlands och då måste villkoren för att arbeta, bo och driva företag här vara i världsklass.

Läs hela rapporten