Hoppa till innehåll

Läges­rapport RUT Q2 2017

    Kapitel

Almegas granskning av rut-branschens utveckling visar att politikens förhållningssätt till rut-avdraget får stora indirekta effekter för branschens tillväxt. Efter den senaste expansionen av rut-avdraget har de traditionella rut-tjänsterna ökat avsevärt.

Vid halveringen av rut den 1 januari 2016 stannade utvecklingen i branschen helt och hållet under sju månader, trots att effekterna bedömdes få effekt först under slutet av året. Omvänt så fick det nya tjänsteinnehållet från migrationsöverenskommelsen den 1 augusti 2016 konsumtionen av hemstädning att skjuta i höjden. Tillväxten har varit så pass stark under 2017 att vi förväntar oss att antalet sysselsatta i rut ökar från drygt 24 500 till över 30 000 (rensat från flytt, 32 600 inkl flytt-rut) under 2017.

Det finns fortsatt mycket stor potential att ytterligare vidga rut-avdraget. Förutom att det ökar efterfrågan på aktuell tjänst visar erfarenheterna från halveringen och migrationsöverenskommelsen att de politiska signalerna i mycket stor utsträckning påverkar kundernas köpbeteende. Ju mer positivt politikerna talar om rut och möjligheterna med rut som integrationsmotor, desto mer rut verkar hushållen konsumera.

”I den danska föregångaren till rut hade vi sett hur små regelförändringar skapat en kraftig efterfrågeminskning följt av långsam återhämtning. Danska Erhvervsministeriet konstaterade i en efter­följande analys att regelförändringarna i innebar en sämre utveckling på lång sikt. Även i Sverige skulle denna första försämring av rut-avdraget komma att innebära ett stort trendbrott för branschens utveck­ling, trots förändringens till ytan ringa karaktär.” Säger Almegas näringspolitiske expert Gustav Wiel-Berggren.