Rättelse, felaktigheter avseende ersättning för storhelgstid har noterats och siffrorna nu är justerade.