Hoppa till innehåll

Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

    Kapitel

Almega och Industriarbetsgivarna publicerar ny ekonomisk rapport Drygt 1,1 miljoner personer är sysselsatta i produktionen av svenska exportprodukter. Sysselsättningen har återhämtat sig markant efter finanskrisen och inom den privata tjänstesektorn har drygt 53 000 nya jobb med koppling till svensk export skapats under de senaste åren. Det visar nya siffror från Almega och Industriarbetsgivarna.

I en ny rapport har chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna tillsammans analyserat nyutkommen input-output statistik från Statistiska centralbyrån gällande exportens betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

– Vår rapport visar att antalet av exportrelaterade jobb ökar. Den visar också att exportnäringarna över tid har fått ett allt större inslag av tjänsteproduktion, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Strukturomvandlingen mot ett ökat inslag av tjänsteproduktion har pågått under en längre tid, men har snabbats upp under det senaste decenniet. Tjänstesektorn står i dag för lite över 41 procent av det samlade förädlingsvärdet för Sveriges export. År 2008 stod den för 34 procent. Samtidigt har industrins andel av exporten minskat från nära 64 procent 2008 till drygt 56 procent 2014.

Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna, understryker att varu- och tjänsteproduktionen är starkt sammanflätade och han säger att det delvis handlar om en statistisk synvilla. Det är inte särskilt meningsfullt att dela upp näringslivet i industri och tjänstesektor.

– Många av de tjänster som tidigare utfördes internt i industriföretagen köps numera in av externa tjänsteleverantörer. Detta är dock inte hela förklaringen, utan det är självfallet också så att tjänsteinnehållet i industrins produkter har vuxit, säger han.

Statistiken visar att det är främst en ökning av företagstjänsternas andel av Sveriges export av förädlingsvärde som bidrog till tjänstesektorns växande andel av exporten mellan åren 2008 och 2014. Det handlar om allt från forskning- och utveckling, till teknikkonsulttjänster, till juridiska tjänster och management. Under 2000-talet har exporten av särskilt datakonsulttjänster ökat och uppgick år 2016 till drygt 100 miljarder kronor.

– Exportmarknaden blivit allt viktigare för en stor del av den privata tjänstesektorn. Allt fler tjänsteföretag producerar tjänster för export och utsätts för ökad internationell konkurrens. Därför är det avgörande att tjänsteföretagens kostnader i Sverige inte stiger mer än i våra konkurrentländer, avslutar Lena Hagman.

För ytterligare information, kontakta:

Marina Lähteenmaa, tillförordnad kommunikationschef Industriarbetsgivarna
Mobil: 073-779 90 30
E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

Ingrid Hedenvind Brask, presschef Almega
Mobil: 070 400 35 09
E-post: ingrid.hedenvindbrask@almega.se