Hoppa till innehåll

Inhemsk efterfrågan håller i sig.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxttakten i den privata tjänstesektorns produktion under årets fjärde kvartal kommer ligga i närheten av föregående kvartals tillväxttakt, som uppgick till 4,4 procent, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Om tjänsteindikatorn får rätt om fjärde kvartalet talar det för att tillväxten för helåret 2016 kommer ligga i närheten av förra årets starka tillväxt. Ändå har flera tjänstebranschers tillväxt bromsat in i år, medan vissa branscher som visade en svag utveckling under 2015 fått ett rejält lyft, främst vård- och omsorgsbranschen samt fastighetsbolag och fastighetsförvaltare. Det är ändå företagstjänster som liksom tidigare bidragit mest till den ökade tillväxten i tjänstesektorn under 2016. Under tredje kvartalet bidrog branscherna inom företagstjänster med sammanlagt 46 procent av tillväxten i den privata tjänstesektorn enligt tjänsteproduktionsindex.

Lena Hagman kommenterar tjänsteindikatorn i Ekot (textad).