Överenskommelse om Flexpension i Tjänste­företag och andra avtalsändringar

Kontaktperson

Peter Lindgren

Arbetsrättsjurist, chef för Arbetsgivarservice
+46 8 762 69 93
+46 70 345 69 93
Skicka ett mail