Pensioner och försäkringar – avgifter, avtal och lagstiftning för 2017