Medling

Medling inom IT&Telekomföretagen inleddes i måndags, med medlare utsedda av Medlingsinstitutet. Parterna står fortsatt långt ifrån varandra i frågan om Flexpension. Vår förhoppning är att lösa den uppkomna situationen under kommande dagar men om inte parterna kommer överens träder konflikten i kraft den 18 april 2016 kl. 12.00 för de företag som varslats.