Hoppa till innehåll

Fler internationella studenter för minskade kompetens­brister och ökad utbildningsexport

    Kapitel

En ny Almega-rapport tar upp behovet av satsningar på bättre villkor för kvalificerad kompetensinvandring. Rapportens titel är ”Attrahera och behålla – fler internationella studenter för minskade kompetensbrister”.

Rapporten handlar om att Sverige behöver bli mer attraktivt internationellt för studier och arbete. Möjligheten att attrahera internationell talang är nödvändigt för att möta kompetensbristerna den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Samtidigt behöver högskolepolitiken bli mer exportorienterad och öppna upp för privata aktörer som leverantörer av utbildningstjänster till svenska och utländska lärosäten.

Kompetensbristerna i tjänstesektorn ökar och idag har hälften av de kunskapsintensiva arkitekt- och designkonsultföretagen har så pass stora kompetensbrister att det är en allvarlig flaskhals för deras tillväxt, enligt Almegas senaste Tjänsteindikator för fjärde kvartalet 2015. Tjänsteföretagen söker i ökad utsträckning internationell kompetens eftersom de i växande utsträckning exporterar sina tjänster globalt och är allt mer internationellt konkurrensutsatta.

Rapporten belyser utmaningarna och möjligheterna för högskolepolitiken på detta område och föreslår en rad åtgärder för att Sverige ska kunna attrahera fler internationella studenter och även etablera dem på arbetsmarknaden. Lösningarna ligger bland annat i bättre samverkan mellan högre utbildning och arbetsmarknaden, tydligare information till potentiella studenter om möjligheterna att studera och jobba i Sverige, effektivare migrationspolitik och mer exportorienterad högskolepolitik.

//Fredrik Voltaire,
Näringspolitisk expert på Almega.