Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator fjärde kvartalet 2015 pekar på en ännu starkare tillväxt under fjärde kvartalet i år än tredje kvartalet, när den låg på hela 3,7 procent. Efterfrågan på tjänster har accelererat i år och resurserna används till max i allt fler tjänsteföretag. Drygt 57 procent av Sveriges starka BNP-tillväxt hittills i år, på 3,4 procent, förklaras av den privata tjänstesektorn. Tjänsteproduktionen hade dock kunnat öka ännu snabbare om inte allt fler tjänsteföretag slagit i kapacitetstaket.

Under senare tid har ett nytt mönster visat sig. Allt fler tjänsteföretag, i främst kunskapsintensiva branscher, har rapporterat att otillräcklig efterfrågan är främsta hindret för deras verksamhet trots ökad efterfrågan. Samtidigt har andelen företag som anger brist på arbetskraft som det främsta hindret ökat. Konsekvenserna av brist på främst högkvalificerad arbetskraft bör inte underskattas, företagen riskerar att tappa marknadsandelar och konkurrenskraft.