Hoppa till innehåll

Faktablad: Rör inte RUT

  Kapitel

I oktober presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2015 års budgetproposition. I denna deklarerar de att RUT-avdraget från den första januari 2016 kommer halveras för kunder under 65. Möjlighet att göra avdrag för läxläsning, så kallat Läx-RUT, försvinner också. Miljöpartiet, som gick till val på att utöka RUT, har alltså fått ge vika för Socialdemokraternas linje om en halvering av RUT.

Halvering av RUT

 • En undersökning bland Hemserviceföretagens medlemmar visar att en halvering av RUT-avdraget minskar branschens omsättning med 23 procent. 3 400 anställda beräknas bli uppsagda.
 • Konjunkturinstitutet har räknat på de samhällsekonomiska effekterna av RUT. Den undersökningen visar att RUT är kostnadsneutralt vid 10 000 anställda. Idag består branschen av 17 000 anställda.
 • Regeringen räknar med att spara 74 miljoner kronor på halveringen av RUT-avdraget. I själva verket innebär halverat avdrag en minskad intäkt för statskassan.
 • ROT-avdraget lämnas orört.

Nya arbetsgivaravgifter för unga och pensionärer

 • Var fjärde anställd i RUT-sektorn är under 26 år. Regeringen fördubblar nu arbetsgivaravgiften för unga, vilket slår hårt mot efterfrågan på unga i branschen.
 • Många RUT-företag drivs av, och anställer bara, pensionärer. Regeringen inför nu en särskild skatt för pensionärer som lönearbetar, vilket ökar kostnaden för varje anställd senior med 8,5 procent.

Från svart till vitt

 • När RUT infördes år 2007 jobbade några hundra personer med vita hushållsnära tjänster. Idag sysselsätter branschen 17 000 personer.
 • Att erbjuda hushållsnära tjänster har inneburit att en svart sektor har blivit vit. Skatteverket har bland annat officiellt redovisat hur RUTs effekt i att omvandla en svart sektor till vit.
 • År 2013 köpte privatpersoner hushållsnära tjänster för 4,9 miljarder kr. En siffra som ökat årligen sedan införandet 2007 (240 miljoner) och som fortsatt öka under år 2014.

Trygga villkor

 • Almega Hemserviceföretagen tecknar tillsammans med Kommunal kollektivavtal för branschen. Det säkerställer att hemservicepersonal har trygga villkor med bland annat pensionsavsättning, försäkringar och avtalsmässiga löner.
 • Branschen tillhandahåller möjlighet till yrkesutbildning för hemservicepersonal genom Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY).

Företagen

 • Av egenföretagare inom städ och hemservice är 71 % kvinnor.
 • Över 17 000 utförare ansökte år 2013 om skattereduktion för hushållsnära tjänster.
 • Av dessa är 3 350 företag nischade mot RUT-sektorn och har anställda.
 • 90 procent av företagen har färre än 10 anställda, de flesta är egenföretagare.

Anställda

 • 3 av 4 som får anställning i branschen kommer från tidigare arbetslöshet.
 • 47 % av de som arbetar med städ och hemservice är utlandsfödda.
 • 77 % av de som jobbar inom städ och hemservice är kvinnor.

Köparna

 • År 2013 köpte 537 000 personer hushållsnära tjänster.
 • Medianinkomsten för köparna är 32 000 kr.
 • De största köpargrupperna är barnfamiljer och personer över 65 år.
 • Städning är den vanligaste tjänsten, även om efterfrågan på barnpassning och läxläsning ökat på sistone.
 • 62 % av de som köper hushållsnära tjänster är kvinnor.

Allmänheten

 • 8 av 10 uppskattar RUT. Även hos de som inte köper RUT-tjänster själva finns en klar majoritet för dagens RUT-system.

Källor

Almega, Demoskop, Konjunkturinstitutet, SCB, Skatteverket, SRY