Angående Kommunals utskick om ”begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen”