Information om höjning av arbetsgivaravgifter för unga och föräldraledighetstillägg enligt kollektiv­avtalet avseende STD-företagen