Hoppa till innehåll

Almega gör ett uppehåll med sin konjunkturrapport under hösten på grund av helt nya beräkningsmetoder från SCB.

Dessa förändringar beror delvis på en EU-anpassning men även att forskning och utveckling framöver kommer att räknas som fast investering till skillnad från tidigare som löpande kostnad. De omfattande förändringarna i beräkningarna av Sveriges BNP kommer ge en helt ny bild av utvecklingen i ekonomin, både bakåt och framåt i tiden. De prognoser som Almega och andra prognosmakare tagit fram hittills kommer alltså inte vara konsistenta med den nya statistiken och måste alltså räknas om. Nästa konjunkturrapport kommer därför våren 2015.