Hoppa till innehåll

Efter en avmattning har det börjat vända för större delen av sektorn företagstjänster. Även återhämtningen för bemanningsbranschen fortsätter. Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer fortsätta att öka under andra kvartalet i år.

Almegas tjänsteindikator visar att accelerationen av återhämtningen i den privata tjänstesektorn tar en paus under andra kvartalet. Indikatorn pekar på att tjänsteproduktionen kommer att visa en ökning med omkring 2,5 procent under årets första halvår jämfört med första halvåret 2013, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Hittills i år är det i huvudsak den privata tjänsteproduktionen som håller uppe Sveriges totala produktionstillväxt.