Hoppa till innehåll

Kompetens­invandring – så hotar motståndet svensk ekonomi

    Kapitel

Den senaste tidens debatt kring arbetskraftsinvandring har i stor utsträckning överskuggats av bilden av oseriösa arbetsgivare som utnyttjar lågutbildad arbetskraft. Inte minst LO har bidragit till den negativa bilden genom att hävda att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning och att invandrare tar jobb från infödda svenskar. Det är en verklighetsbeskrivning som många av landets tjänsteföretagare inte alls känner igen sig i.

Syftet med denna rapport är att förklara varför arbetskraftsinvandring behövs och presentera tjänsteföretagens perspektiv. 2008 års reform har gjort det lättare för företag att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft. Detta har bidragit till att trygga de kunskapsintensiva tjänsteföretagens kompetensförsörjning. En stor andel av de personer som rekryteras från länder utanför EU är högutbildade och attraktiva på arbetsmarknaden. Kompetensinvandring är därför på många sätt
ett rättvisande begrepp.

Det vore förödande att återgå till det tidigare systemet med myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning, särskilt i ett läge där företagens kompetensbehov ökar. Brist på arbetskraft riskerar att bli en flaskhals som bromsar den svenska ekonomin. Därför behöver det bli lättare – inte svårare – att rekrytera utländsk kompetens.

Inte minst för kunskapsintensiva tjänsteföretag är tillgång till rätt arbetskraft en avgörande konkurrensfaktor. Därför är möjligeten till kompetensinvandring en av de viktigaste valfrågorna för tjänsteföretagen inför höstens riksdagsval.

Rapporten har författats av Jonas Hellman, United Minds på uppdrag av Almega

Stockholm i april 2014
Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
Almega