Hoppa till innehåll

Byt yrkeskoder nu och rapporteringen i höst blir enklare

Årets lönestatistik ska redovisas efter nya, moderna yrkeskoder för att höja kvaliteten på lönestatistiken.

Det nya kodsystemet införs nu under våren och före den 1 september måste alla företag ha bytt till de nya yrkeskoderna för alla sina anställda.

Varje år sammanställer ni arbetsgivare uppgifter om era medarbetares yrken och löner på uppdrag av oss arbetsgivarförbund och Svenskt Näringsliv. Statistiken är ett effektivt arbetsgivarverktyg vid lönediskussioner och era uppgifter utgör också ett underlag till SCB:s officiella lönestatistik för landet. Grunden för statistiken är att varje yrke har en kod. Det officiella namnet är Näringslivets Yrkesklassifikation (NYK).

Bättre lönestatistik med nya yrkeskoder
I år har ett helt nytt system med yrkeskoder tagits fram både nationellt och internationellt. Den gamla klassificeringen från 1996 är föråldrad och ger otillräcklig information. Den nya klassifikationen har tagits fram i samverkan inom Svenskt Näringsliv och visar bättre än tidigare vilka yrken som finns i näringslivet. Alla de gamla yrkeskoderna har ersatts med nya och därför måste företagen byta yrkeskoder för samtliga anställda i sitt lönesystem.

Så byter du yrkeskoder
I dagarna har ni fått ett utskick från Svenskt Näringsliv med information om bytet, länk till webbverktyg kommer bli tillgänglig här och nummer till telefonstöd 08-50 555 920 alternativt support@nyk.svensktnaringsliv.se. Allt för att underlätta övergången till de nya yrkeskoderna.

Branschens nya yrkeskoder
Här nedan finner du några av de nya koderna som är vanligt förekommande inom din bransch.

179100 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1
179200 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2
422100 Resesäljare & trafikassistenter m. fl.
432300 Transportledare & transportsamordnare
442000 Brevbärare & postterminalarbetare
833200 Lastbilsförare m. fl
834200 Anläggningsmaskinförare m. fl.
933200 Ramppersonal, flyttkarlar & varupåfyllare m.fl.

Observera att tabellen ovan bara är ett utdrag av några av de vanligast förekommande yrkena i branschen. För att hitta nya beskrivningar av samtliga yrken som finns i ert företag behöver ni hjälp av det webverktyg som Svenskt Näringsliv tagit fram för ändamålet (se länk ovan).
Alla tidigare yrkeskoder är ersatta med nya, varför en översyn måste göras av yrkeskoder för samtliga medarbetare i lönesystemet.

Den 14 maj kommer vi att anordna en nätverksträff med lönestatistik som tema. Målgruppen för nätverksträffen är lönechefer/löneadministratörer eller motsvarande som ansvarar för företagens statistikinlämning till Svenskt Näringsliv och myndigheter. Vi kommer att skicka ut en separat inbjudan till träffen inom kort.

Byt yrkeskoder före 1 september 2014
Det är nödvändigt att alla företag byter till de nya yrkeskoderna före den 1 september 2014. När bytet är klart har du vad myndigheterna kräver av aktuella yrkeskoder, och du slipper lämna löneuppgifter både till SCB och Svenskt Näringsliv.

Läs mer under lönestatistik i Arbetsgivarguiden på Almega.se.

Mer om bytet av yrkeskoder hittar du på www.nyk14.se.