Thomas Lansing

Arbetsrättsexpert

Bransch/Förbund

Utbildningsföretagen, Innovationsföretagen, Apoteksföretagen, Förskolor, Skolor, IT&Telekomföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 31 62 94 81
Mobiltelefon: +46 70 612 94 81
Epost: thomas.lansing@almega.se
Ort: Göteborg

Göteborg

Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Göteborg
Postadress: Box 404, 401 26 Göteborg