Hoppa till innehåll

Tjänsteindikatorn pekar på att tjänsteproduktionen ska ta mer fart under första kvartalet i år. Återhämtningen, som inleddes under tredje kvartalet förra året väntas fortsätta, men den har hittills gått långsammare än väntat.

Utvecklingen av tjänsteproduktionen var splittrad under förra året och skiljde sig betydligt mellan olika branscher. Högst tillväxttakt hade tjänstebranscher som är orienterade mot inhemsk efterfrågan och hushållens konsumtion, såsom hushållsnära tjänster, kultur, nöje, fritid, hotell och restaurang. Dessa branscher hade också starkast ökningstakt av antalet anställda under förra året.

Däremot visade tungt vägande företagstjänstbranscher en betydligt svagare utveckling under förra året än tidigare. Företagstjänster bidrar i hög grad till Sveriges export och påverkades av den långsamma återhämtningen i omvärlden. Det visade sig även i en inbromsning av anställningstakten inom företagstjänster under andra halvåret. Nu pekar tjänsteindikatorn på att företagstjänster får bättre fart i produktionen i början av 2014.