Hoppa till innehåll

Skatter på kunskapsintensiv produktion i Sveriges konkurrentländer

    Kapitel

Med den här rapporten vill Almega undersöka om det finns ett samband mellan olika länders skatter på produktion och andelen kunskapsintensiva näringar.

Bakgrunden kan sökas i flera förhållanden. Ett sådant är att det råder enighet om att Sverige främst ska konkurrera med kunskapsintensiva jobb, och inte med sådana där ett lågt pris är avgörande.

Ett annat förhållande är att kompetensförsörjning spelar en nyckelroll för Sveriges konkurrenskraft. KIS-företagen är i stort behov av högutbildade medarbetare med rätt kompetens. Men det är en arbetskraft som blivit mer och mer lättrörlig. Andelen svenskar som jobbar utomlands har nästan fördubblats mellan åren 1990 och 2010. Idag möter Sverige en ökad konkurrens med andra länder om arbetskraften.

Och kompetensförsörjningen avgör många gånger företagens beslut om i vilket land de ska förlägga sin verksamhet.

Faktorskatterna, som består av skatterna på produktionsfaktorerna arbete och kapital, får antas ha en avgörande betydelse för båda dessa förhållanden. Hur det sambandet ser ut blir med den här rapporten ännu tydligare.

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
Almega


Rapporten är en studie av faktorskatter i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna i tio OECD-länder 2001–2009
/Per Hortlund och Nils Bohlin