Framtidens kollektivavtal

En ömsesidig avsiktsförklaring har ingåtts mellan sju arbetsgivarförbund inom Almega och SACO-P med syftet att skapa moderna kollektivavtal.

En ömsesidig avsiktsförklaring har ingåtts mellan sju arbetsgivarförbund inom Almega och SACO-P med det gemensamma målet att skapa moderna kollektivavtal med ömsesidig flexibilitet som skapar utvecklingsförutsättningar för en allt mer komplex arbetsmarknad. Kollektivavtalen ska ge företagen konkurrensfördelar och medarbetarna trygghet.

Ett omfattande partsgemensamt utvecklingsarbete skall genomföras under avtalsperioden. Se överenskommelsen i sin helhet här.

Kontaktperson